ماژیک شماره گوش نیوزلندی

ماژیک شماره گوش نیوزلندی

جهت نوشتن روی شماره گوشهای پلاستیکی با عمر طولانی و کیفیت عالی استفاده می شود.