کاور کفش کوتاه

کاور کفش کوتاه

یکی از راههای جلوگیری از انتقال آلودگی توسط کفش افراد استفاده از روکش کفش است. این وسیله ابزاری راحت ، ارزان و مؤثر می باشد که افراد می توانند هنگام ورود به مرغداری و دامداری به راحتی و بدون نیاز به تعویض کفش آن را استفاده کند. استفاده از این روکشها در مقایسه با چکمه از مزیت های ارزان تر بودن و اشغال فضای کمترمیباشد.