شماره زن کپل

شماره زن کپل

وسیله ای است برای شماره زنی و علامت گذاری گاو و گوساله به روش فریز کردن،

شماره کپل در حقیقت شماره های صفر تا نُه انگلیسی است که سایز بزرگ ساخته می شوند تا با آن بتوان شماره های چند رقمی را روی بدن دام حک نمود; شماره ها معمولاً از جنس برنج با میله های  آهنی  حالت دار و دسته ی چوبی ساخته می شوند.

موقع شماره زنی  آن را داخل مخلوط یخ خشک و الکل و یا ازت مایع قرار می دهند تا به دماهای بسیار پائین برسد، قرار دادن این شماره روی قسمت های تیره بدن دام منجر به ایجاد تاول های شدید و ریختن موها می شود در نتیجه بعد از ترمیم بافت و رشد مجدد موها، موهای جدید بدون رنگ دانه و سفید خواهند بود .

این روش قدیمی و مطمئن است، و تا آخر عمر گوساله روی بدن آن به طور ثابت باقی میماند.