پیپت شستشو

پیپت شستشوجهت شستشوی رحم دام  با مواد آنتی بیوتیکی یا ضدعفونی کنندها استفاده میشود.