دماغ گیر

دماغ گیر

یکی از آسان ترین و مرسوم ترین روش های مقید کردن گاو استفاده ازدماغ گیرمیباشد .

این وسیله که با ایجاد فشار فراوان روی قسمت های پوزه و بینی دام، مانع حرکات اضافی دام میشود، در انواع مختلف ساخته می شود که مرسوم ترین آن نوعی از پنس است.