یخ خشک

یخ خشک

یخ خشک دی اکسید کربن جامد است، این ماده معمولاً به عنوان عامل سردکننده مورد استفاده قرار می‌گیرد. یخ خشک با فشردن مستقیم گاز اتمسفر در دمای ثابت ۷۸٫۵ درجه سانتیگراد زیر صفر از حالت گاز به مایع تبدیل می‌شود. تولید یخ خشک برای پایین آوردن و سرد کردن مؤثر است.