نکاتی در مورد خوراک دهی به گاوها، با باقی مانده دانه های ذرت

نکاتی در مورد خوراک دهی به گاوها، با باقی مانده دانه های ذرتنکاتی در مورد خوراک دهی به گاوها، با باقی مانده دانه های ذرت

 

یک مدیریت عالی، می تواند کمک کند تا گاوها از طریق مصرف ساقه های ذرت، بیشترین مواد مغذی را دریافت کنند.
با رسیدن فصل زمستان و با توجه به آن که تابستان سال گذشته، فصل خشکی برای آمریکا بوده است، در بخش هایی  از ایالت آیووا، تامین علف با محدودیت هایی مواجه می شود. قیمت علف،        رو به افزایش است. خوراک دهی به گاوها با باقی مانده دانه های ذرت، از اهمیت زیادی برخوردار است؛ باقی مانده ذرت، اغلب منبع بدون استفاده ای است که می تواند به کاهش هزینه های گوساله های زمستانی، کمک کند.
جو سلرز (Joe Sellers)، یکی ازمتخصصان گوشت گاو در دانشگاه ایالتی آیووا، اظهار داشت: «اگرچه ما این چرای گاو را چرا کردن با باقی مانده ساقه های ذرت می نامیم اما در واقع، گاو هر گونه ساقه ای را می خورد. بسیاری از زمین های کاشت ذرت، اغلب برای چرای دام، درو شده اند. اما طی درو کردن، مواد مغذی از زمین کشاورزی برداشته شده اند و باید جایگزینی برای این مواد مغذی پیدا کرد. چراندن گله، می تواند این مواد مغذی را بازیافت کند».

باقی مانده دانه های ذرت، تا حدودی پاسخگوی نیاز به خوراک می باشد
گاوها ترجیح می دهند که ابتدا دانه ها را بخورند، سپس به سراغ پوسته ها و برگ ها بروند و در نهایت به سراغ  ساقه ها بروند. در شرایط برداشت معمولی، دانه های کمی در زمین کشاورزی باقی می ماند. اگر تنها انتخاب پوسته و برگ برای گاوها باقی مانده باشد، جیره غذایی مصرفی آن ها، 52 تا 55 درصد از کل مواد مغذی قابل هضم  و 5.5 تا 7 درصد پرتئین خام را شامل می شود. اطلاعات دانشگاه نبراسکا، نشان می دهد که تقریبا 7 کیلوگرم پوسته و برگ در هر بوشل ذرت وجود دارد.

سلرز پیشنهاد می کند که بهترین راه مدیریت باقی مانده ذرت ها، به شکل زیر است:
•    
چریدن به شکل نواری: این نوع چریدن، مصرف باقی مانده های ذرت را بهبود می بخشد. چند روز در یک منطقه کوچک، چرا را انجام دهید و سپس به سراغ قسمت دیگری از زمین زراعی که چرا نشده بروید.
•    
خوراک دهی اضافی: گاوهای باردار، در میانه دوران باروری می توانند دانه های برداشت شده باقی مانده را که هیچ مکملی جز مواد معدنی ندارند را بچرند. گاوهایی که به گوساله شیر              می دهند  و گله هایی که فقط در یک زمین زراعی چرا می کنند، هم به پروتئین و هم به مکمل انرژی، نیاز دارند. محصولات مشتق شده از ذرت، مانند دانه های تقطیر خشک شده همراه با محلول یا خوراک گلوتن ذرت، می تواند انتخاب مناسبی باشد.
•    
هر قسمت از زمین زراعی را ارزیابی کنید: بادهای شدیدی که در ایالت آیووا در ماه اکتبر وزید، باعث شد که دانه های بیشتر و اضافی، بر روی زمین زراعی بنشینند. میزان ذرت زمین زراعی، باید ارزیابی شود. گاوها باید با دانه ها وفق داده شوند و چریدن باید به بخش های کوچکی اختصاص داده شود تا خطر اسیدوز در گاوها، کاهش یابد.
•    
مدیریت وضعیت خاک: بسیاری از مطالعات نشان داده اند که مدیریت صحیح چریدن از باقی مانده های ذرت، باعث کاهش محصول ذرت یا سویای بعدی نمی شود. زمانی که زمین های زراعی گل آلود هستند، نباید چرا انجام شود.
•    
گیاهان، پوششی مفید می باشند: بعضی از زمین های زراعی، ترکیبی از باقی مانده های دانه های ذرت و گیاهان پوششی، مانند چاودار، می باشند. این گیاهان پوششی، می توانند خوراک با کیفیت تری برای گله هایتان باشند.

منبع: ITP News- بخش بین الملل 1396/10/02