نیاز گوساله ها به انرژی در فصل زمستان افزایش می یابد

نیاز گوساله ها به انرژی در فصل زمستان افزایش می یابد

 

نیاز گوساله ها به انرژی در فصل زمستان افزایش می یابد

 

هر سال زمستان به دامپزشک تلفن می کنیم و می گوییم تعدادی گوساله های 10 تا 14 روزه در حال مرگ هستند و نمی توانیم کاری برای آنها بکنیم.

هنگام بازدید از گله، متوجه شدیم که گوساله ها ضعیف، لاغر، افسرده، دارای اسهال و در حال مرگ هستند. هنگامی که از مسئول آنها پرسیدیم چه چیزی تغییری کرده است معمولا می گویند هیچ چیز "تغذیه همیشگی را دریافت می کنند".      

چرا این اتفاق می افتد؟                                                            

گوساله ها با 3 تا 4 درصد چربی بدن متولد می شوند که بسیار کمتر از سایر گونه ها می باشد. این مسئله بدین معنی می باشد که دارای پوشش عایق بسیار خوبی نیستند و دارای ذخیره انرژی بسیار کمی می باشند. گوساله ها باید هر وقت خواستند بتوانند وعده غذایی کوچکی بخورند تا بتوانند انرژی مورد نیاز برای رشد و گرم ماندن را فراهم کنند. در عوض ما دوبار در روز به آنها غذا می دهیم و میزان مصرف شیر آنها را محدود می کنیم تا بتوانیم هرچه سریع تر غلات را به آنها بخورانیم.

میزان استاندارد جایگزین شیری که به گوساله ها خورانده می شود، تنها به قدر تامین انرژی مورد نیاز نگهداری به انضمام 227 گرم رشد روزانه در دمای 20 درجه سانتی گراد می باشد (227 گرم جایگزین شیر 20:20 در 9/1 لیتر آب دوبار در روز).                  

از طرفی در دمای 10 درجه سانتی گراد، همان گوساله نیازمند 345 گرم جایگزین شیر دو مرتبه در روز، تنها برای زنده ماندن و بقا می باشد. میزان شیری که در طی روزهای گرمتر به گوساله ها می خورانیم، حتی نمی تواند نیاز های پایه گوساله ها را در دمای کمتر از 10 درجه سانتی گراد تامین کند. در نتیجه گوساله وزن از دست می دهد.

در شرایط گرسنگی شدید بدن به سرعت از ذخایر چربی استفاده می کند و سپس برای تامین انرژی سراغ ماهیچه ها می رود. همه روش های حفظ و نگهداری انرژی مختل می شوند و اولین موردی که صدمه می بیند سامانه ایمنی گوساله می باشد. خوشبختانه درمان گرسنگی شدید گوساله ها آسان می باشد. فقط به آنها شیر بیشتری بدهید. دو فنجان 227 گرمی از جایگزین شیر جامد را با 1/9 لیتر آب مخلوط کنید و سپس 3/8 لیتر از آنرا دوبار در روز به گوساله بخورانید. بیشتر گوساله ها از روز اول می توانند 3/8 لیتر شیر بخورند.

خیلی اهمیت دارد که به گوساله ها حداقل هر 12 ساعت غذا داده شود. فواصل زمانی طولانی تر غذا خوردن در شب حفظ دمای بدن توسط گوساله ها را با مشکل مواجه می کند. این جیره می تواند پروتئین و انرژی کافی برای تامین نیاز نگهداری گوساله ها را تا دماهای کمتر از 28 درجه سانتیگراد تامین کند. در دمای 10 درجه این جیره می تواند نیاز نگهداری و 450 گرم رشد در روز را تامین کند.

 

استفاده از سطل های خوراک دهی راحت ترین روش برای خوراندن شیر به گوساله ها می باشد و آنها می توانند به راحتی بطری، از سطل ها نیز شیر بنوشند.

در ابتدای تولد به گوساله ها 3/8 لیتر آغوز بخورانید و سپس برای خوراک بعدی 24 ساعت صبر کنید. اکثر گوساله ها در اولین خوراک از سطل 3/8 لیتر جایگزین شیر را می نوشند.