برای جلوگیری از ورم پستان، برای گاوهایتان یک محیط تمیز فراهم کنید

برای جلوگیری از ورم پستان، برای گاوهایتان یک محیط تمیز فراهم کنید

 

برای جلوگیری از ورم پستان، برای گاوهایتان یک محیط تمیز فراهم کنید

 محل دراز کشیدن گاوها یکی از اصلی ترین محیط هایی است که گاو در طول روز در آن حضور دارد. معمولا محل دراز کشیدن گاو از این لحاظ که یکی از مکان های اصلی مواجهه سرپستانک با عوامل بیماریزاست به عنوان اصلی ترین عامل موثر در نمره بهداشت گاوداری در نظر گرفته می شود. رطوبت و فضولات منبع اولیه برای حضور عوامل بیماری زای محیطی و ظهور ورم پستان هستند. بنابراین عجیب نیست که بهداشت ضعیف با احتمال خطر بروز ورم پستان بالاتر در ارتباط باشد. محل دراز کشیدن گاوها یکی از اصلی ترین محیط هایی است که گاو در طول روز در آن حضور دارد. معمولا محل دراز کشیدن گاو از این لحاظ که یکی از مکان های اصلی مواجهه سرپستانک با عوامل بیماریزاست به عنوان اصلی ترین عامل موثر در نمره بهداشت گاوداری در نظر گرفته می شود. از رطوبت و فضولات کف راهروهای نزدیک محل خوراک دهی و در بین ردیف های استال یعنی جایی که گاو ممکن است راه برود، بی هدف بایستد یا دراز بکشد نمی توان چشم پوشی کرد. در مواقع ارزیابی عوامل خطر گله، اثرات متقابل بهداشت محیط گاو و رفتار آن در محیط را باید در نظر گرفت.                                           

زمان بندی تمیز کردن راهروها مهم است                                    

تراشیدن مرتب کف جایگاه ها ممکن است تمیزی محیط و بدنبال آن، بهداشت گاو را بهبود بخشد. این موضوع ممکن است کاربرد اسکراپرهای خودکار راهرو را در فواصل معین در طول روز رواج دهد ولی باید به این نکته توجه کرد که در جایگاه های با کف سفت و غیر نرم و یکدست، فضولات در جلوی اسکراپرها جمع می شوند و با توجه به این که سخت است گاوها را مجبور کنیم از روی اسکراپرها رد شوند و سم گاوها به فضولات آغشته می شوند. افزایش دفعات تراشیدن فضولات نیز منجر می شود که گاوها پاهایشان به دفعات بیشتر در گودال های عمیق تری از فضولات فرو رود. در سایر تحقیقات نیز به عنوان یک نتیجه اعلام شده که گاوها در این صورت در معرض ابتلا به بیماریهای سم قرار می گیرند. برای بهینه سازی سلامت پستان و سم، پرورش دهندگان باید زمانی از اسکراپرها استفاده کنند که احتمال حضور گاوها در راهرو کمتر است؛ به طور مثال وقتی آنها برای شیردوشی رفته اند و یا اغلب آنها دراز کشیده اند. ما همچنین دریافتیم که گاوهای پر تولیدتر بهداشت پا و پستان ضعیف تری دارند. ظاهرا این موضوع عجیب نیست و در تحقیقات دیگر هم گزارش شده است. احتمالا گاوهای با تولید بالاتر چون بیشتر می خورند و زمان بیشتری صرف خوردن می کنند، مدت طولانی تری را در راهروهای نزدیک آخورها می ایستند؛ در چنین راهروهایی تردد گاو بیشتر و بنابراین تجمع فضولات بالاتری خواهیم داشت. گاوهای پر تولید چون زمان بیشتری را می ایستند در راهروهایی که به اندازه کافی تمیز نمی شوند پاهای کثیف تری خواهند داشت. 

این نتایج اخیر شواهد خوبی هستند برای اینکه گاوها برای داشتن بهداشت خوب احتیاج به محیط تمیز دارند. علاوه بر کف جایگاه های فری استال، استال نیز باید یک محیط راحت و تمیز را برای گاوها موقع دراز کشیدن فراهم کند. متاسفانه اهداف طراحی استال اغلب به راحتی با هم جور نمی شوند. بسیاری از تحقیقات اخیر روی طرح استال مزایای فراهم کردن فضای کافی برای استراحت و آسایش را گزارش کرده اند. در طرحهای جدید استال های بزرگتر، میله های گردن، بالاتر و با فاصله دورتری از جدول عقبی دارند.

این استال ها زمان دراز کشیدن را افزایش می دهند. متاسفانه این استال های راحت تر، درصد استفاده از استال بیشتری را هم دارند و احتمالا کف آنها در اثر تجمع فضولات کثیف تر می شود. در این صورت احتمال آلودگی باکتریایی انتهای سرپستانک هنگام تماس  با کف استال افزایش می یابد. تحقیقات، یک ارتباط مثبت بین زمان دراز کشیدن و بهداشت ضعیف تر پستان را گزارش کرده اند. این ارتباط در ابتدا قابل انتظار نبود ولی ما حتی بهداشت ضعیف پستان را با بهداشت ضعیف فری استال مرتبط دیدیم. از طرف دیگر اگر سطح فری استال تمیز نباشد ولی راحت باشد سرپستانک گاوهایی که به مدت طولانی تری دراز می کشند ممکن است مواجه طولاتی تری با رطوبت و فضولات داشته باشد.                                     

ارزیابی آسایش و بهداشت                                                              

استال های راحت تر به نگهداری منظم تری نیاز دارند تا سلامت پستان را حفظ نمایند که شامل خارج کردن فضولات و بستر های آلوده و افزودن مکرر بستر جدید می باشد. این یک معامله برد برد است. چنانچه محققان نشان داده اند که بستر ریزی منظم (برای اطمینان از خشک بودن و سطح مناسب آن) میزان راحتی و به تبع استفاده از استال را افزایش می دهد.

به طور کلی، محققان نشان دادند که اگر ما قصد داریم جایگاهها را به منظور افزایش آسایش گاو طراحی کنیم تا آسایش گاو و میزان کاربرد استال را افزایش و خطر لنگش را کاهش دهیم، پس از ساختن، این جایگاه ها باید تمیز نگه داشته شوند تا بهداشت گاو و به دنبال آن کیفیت شیر افزایش یابد که مستلزم تمیز کردن مکرر جایگاهها در زمانی است که حتی الامکان گاوها در جایگاه حضور ندارند. نگهداری و تعویض مرتب برای تمامی بسترها ضروری است.