هفت باید و نباید برای بهبود گله در صنعت گاو شیری

هفت باید و نباید برای بهبود گله در صنعت گاو شیری

هفت باید و نباید برای بهبود گله در صنعت گاو شیرییکی از عوامل حیاتی صنعت پرورش گاو شیری یا هر حرفه دیگر که به بقا در آینده می انجامد بهبود مداوم است. شما باید پیشرفت کنید، چرا که صنعت به طور مداوم در حال کارآمدتر شدن است و بازارهای خارجی در حال گسترش هستند. با به کارگیری فن آوری های نوین، روزانه شیر بیشتری از منابع کمتری در حال تولید است. اگر در کارتان تغییر ایجاد نکنید دیر یا زود حذف خواهید شد. هیچ تردیدی در جمله های بالا وجود ندارد، اما دانستن اینکه چه چیزی را باید تغییر داد دشوار است.                     

نبایدها:

خوراندن غلات را کورکورانه کاهش ندهید. این گفته قدیمی که هر کیلوگرم دانه غله موجب تولید ۳ کیلوگرم شیر می شود هنوز منطقی به نظر می رسد. حتی امروزه با وجود قیمت بالای غلات، حذف یا کاهش آنها تصمیم بسیار بدی است. گاوهای خشک و تلیسه ها نیز به مکمل ها نیاز دارند، هر چند فقط ویتامینه و معدنی باشند. سلامت سم را نادیده نگیرید. حتی گاوهای نسبتا لنگ افت تولید چشمگیری پیدا می کنند. همچنین احتمال حذف شدن این گاوها بیشتر است. جیره درست، راحتی جایگاه، سم چینی منظم و زمان استراحت کافی با سلامت سم در ارتباط هستند. سلامت پستان را نادیده نگیرید. ورم پستان های بالینی و تحت بالینی هزینه بالایی برای شما به همراه دارد که قسمت عمده آن به دلیل شیری است که هرگز تولید نشده و دیده نمی شود. هزینه های دیگر ورم پستان شامل افت قیمت شیر به دلیل کیفیت پائین آن، افزایش حذف، کاهش باروری و هزینه های مربوط به درمان است. شمار سلول های بدنی کمتر از ۲۰۰،۰۰۰ و نمره ی خطی ۲/۲ یا کمتر، اهداف منطقی هستند.

بایدها:

نگاه دقیقی به برنامه جایگزینی تلیسه ها داشته باشید. آیا تلیسه های شما در سن ۲۲ تا ۲۳ ماهگی زایمان می کنند؟ آیا این تلیسه ها به خوبی رشد یافته و برای تولید شیر آماده اند؟ آیا میزان تلفات از تولد تا زایمان کمتر از ۳ درصد است؟  برخی همسایگان شما به این اهداف رسیده اند و از میانگین شاخص های صنعت جلو زده اند. اگر شما امکان پرورش صحیح تلیسه را ندارید آن را متوقف کنید.

بسیار بهتر است تلیسه های جایگزین سالم و کاملا رشد یافته را خریداری کنید تا اینکه هزینه هنگفتی برای خوراک و نیروی کاری برای تولید تلیسه ای کنید که به خوبی رشد نیافته و برای تجارت شما مقرون به صرفه نیست. مدیریت تولید مثلی قاطعی داشته باشید تا گله خوبی داشته باشید. هیچ تردیدی وجود ندارد گله هایی که میانگین روز شیردهی ۱۶۰ روز دارند سودآورتر از گله ای است که میانگین روز شیردهی ۱۹۰ روز دارد. آیا اولین تلقیح گاوها در گله شما در روز شیردهی ۶۵ یا ۷۰ انجام می شود؟ آیا نرخ آبستنی گله شما بیش از ۲۰ درصد است؟ نگاهی فعال به مدیریت و پایش گاوهای دوره انتقال داشته باشید. دوره انتقال شامل سه هفته پیش از زایمان تا سه هفته پس از زایمان می شود. به کتوز تحت بالینی و تب شیر در این دوره توجه ویژه داشته باشید. ۸۰ درصد تلیسه ها و گاوهای تازه زا باید به هیچگونه بیماری مبتلا نشده باشند. سخت کار کنید و با همکاران خود گروه موثری را تشکیل دهید. این دشوارترین چالش پیش روی شما است، اما می تواند سود هنگفتی را نصیب شما کند. چالش هایی که به آنها اشاره کردیم به راحتی قابل حل نیستند. گروه موثری متشکل از مشاوران کلیدی تشکیل دهید. این مشاوران شامل دامپزشکان، متخصصین تغذیه، کارمندان کلیدی و شاید حسابدار شما است. ممکن است افراد دیگری که به سودآوری گله شما کمک می کنند در فهرست فوق قرار گیرند. حداقل ۴ بار در سال با این افراد ملاقات داشته باشید، عملکرد گله را مورد بازبینی قرار دهید و تصمیمات منجر به پیشرفت بگیرید.